Är er HR avdelning överbelamrad med arbete pga Coronasituationen?

Ställer era medarbetare också många frågor runt Corona?

state-of-automation-owl

Tycker du att traditionella FAQ-listor inte fungerar tillfredsställande och inte ökar medvetenheten om vad som gäller för era medarbetare?

Coronabot

Front AI har utvecklat en HR dialogrobot som är specialiserad på frågor runt Coronaviruset och dess påverkan på organisationens arbetsförhållanden och arbetsmiljö. HR dialogroboten använder artificiell intelligens (AI) och kan svara på medarbetarnas frågor 24/7 med naturligt språk.

Coronaboten levereras från kundens intranät och utseendet kan anpassas till intranätets utseende. Förutom generisk information om Corona kan den enkelt anpassas till att innehålla organisationens specifika riktlinjer och policy.

Medarbetaren hittar snabbt, enkelt och effektivt svaret på sina frågor som t ex:

När kan jag stanna hemma från arbetet?

Hur blir det med min lön?

Får jag arbeta hemifrån?

Vad gäller om en familjemedlem blir sjuk?

Symtom?

Behöver jag läkarintyg?

Söker min arbetsgivare sjukersättning eller gör jag det själv?

Gäller min försäkring när jag arbetar från hemmet?

Karantän?

Skydds- och hygieninstruktioner?

Tjänsten innehåller allmänna frågor som rör Corona samt även organisationsspecifika frågor om anställningsförhållanden och riktlinjer. Tjänsten lägger till nya frågor när användare skriver dem i Coronaboten. Generiskt innehåll är automatiskt tillgängligt för alla och att underhålla samt uppdatera information i realtid är enkelt. Det tar mindre än en halv dag att implementera tjänsten och dagligt underhåll kräver mindre än 30 minuter.

korona-bot1

Tjänsten har utvecklats i samarbete med våra kunder, och experter.

Tjänsten levereras från en molnplattform och kräver ingen initial investering. Organisationen kan behålla sina egna svar eller använda standardsvar enligt preferens. Svaren i Coronaboten kan enkelt ändras i realtid av organisationen eller så kan vi uppdatera innehållet som en tjänst åt er. Coronaboten ger allmänna råd i enlighet med organisationens policy och tar inte ställning i personliga frågor. Plattformen uppfyller kraven enligt GDPR.

Vanliga frågor om att implementera Coronaboten

Nej, vi har paketerat innehåll och artificiell intelligens i en delad miljö som möjliggör en billig neural nätverksbaserad tjänst. Kontakta oss för mer information om priser.

Det är det inte. Vi har tränat tjänsten med artificiell intelligens för din räkning. Du behöver bara lägga till organisationens egna svar runt policy, riktlinjer och rekommendationer.

Nej, det gör det inte. Coronaboten implementeras på under en halv dag och dagligt underhåll kräver mindre än 30 minuter. Coronaboten kan implementeras och konfigureras med era riktlinjer och rekommendationer på ett par dagar vilket innebär att ni snabbt kan leverera tjänsten till era medarbetare. Hur mycket tid lägger inte din HR-avdelning dagligen på att svara på onödiga frågor?

Vi tvivlar på det. Coronasituationen förändras ju riktigt snabbt och informationen blir snabbt föråldrad (kan ändras varje timme). Vanliga Q&A-listor (t ex på intranät) läses vanligtvis en gång och inte igen även om situationen ändras och listorna uppdaterats för att återspegla den nya situationen.

JA, jag vill veta mera.

Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att ni kan kontakta mig enligt beskrivningen i vår personuppgiftspolicy.

Front AI guides

The state of automation

in customer service 2020

Busting myths about

service automation with conversational AI and NLP

Bot selection guide

Chatbot for dummies