FRONTAI-WEBINAR-SBAB-BOOST1

Webinar: Hur SBAB förstärkt sin kundupplevelse med hjälp av Conversational AI

Onsdag den 3 juni kl 09.00 CEST

Som ett led i att hela tiden utveckla och förbättra kundupplevelsen bestämde sig SBAB Bank AB för att implementera en intelligent chatbot s.k. Conversational AI. Chatboten förstår och kan svara på kundens grundläggande frågor med ett naturligt språk och kompletterar SBABs kundservice genom att besvara enklare frågor på ett tillgängligt och effektivt sätt. Projektet för att implementera och lansera en chatbot som vid lanseringen kunde besvara grundläggande frågor inom området bolån genomfördes på endast tre månader!

Under webinariet kommer SBAB bl a prata om:

  •  Erfarenheter och resultat efter att Chatbotten Bo hjälpt SBABs kunder under nästan 6 månader.
  • Hur är det att arbeta med en AI-baserad lösning i praktiken
  • Hur lätt/svårt var det att lära sig Conversational AI utan tidigare erfarenhet?
  • Varför SBAB valde Front AI och Conversational AI plattformen Boost.ai?

Till inspelningen!

Välkommen att vara med på detta webinar med SBAB som arrangeras av Front AI tillsammans med Boost.ai.